Tag: Jakarta 12790 (021) 7917500 Fax : (021) 79187100 www.bankmega.com Kabupaten Karangasem Bali Karangasem